Vítejte na stránkách zlínské pobočky Fondu ohrožených dětí

 

Fond ohrožených dětí vznikl v roce 1990 ve snaze pomáhat opuštěným, týraným a zanedbaným dětem. Dnes se naše činnost rozšířila a vedle sociálně právní ochrany dětí nabízíme i sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. To znamená, že navštěvuje rodiny, které naši podporu z nějakého důvodu potřebují a současně o ni stojí a pomáháme jim při řešení konkrétních problémů.

Zlínská pobočka funguje od roku 1997 a zaměřuje svoje aktivity na podporu rodin s dětmi, na děti samotné, jejich rodinné příslušníky, případně kohokoli, kdo má zájem, aby dítě vyrůstalo v klidném, pečujícím a bezpečném prostředí.

Naším cílem je posílit rodiny s dětmi, které se ocitly v krizové situaci. Pokud je to možné, udržet dítě nebo děti v rodině, případně nabídnout takové řešení, které by pro ně bylo co nejšetrnější. Jedním z projektů Fondu ohrožených dětí je Klokánek, určený pro děti vyžadující okamžitou pomoc, který nabízí rodinné prostředí, zázemí a útočiště na velmi krátkou dobu i dlouhodobě. Umístění do Klokánku probíhá i na základě dohody s rodiči, jež si dítě mohou odvést hned po vyřešení svých problémů.

Nejvyšším cílem všech našich aktivit je spokojené dítě žijící v rodině, kde se může dostatečně rozvíjet po stránce duševní, citové i tělesné. Více o službách, které nabízíme, najdete v části "Nabízené služby a Další nabízené služby".

 

Děkujeme všem, kteří nám i dětem pomáhají.

Za finanční a věcnou podporu děkujeme:

Společnosti JYSK s.r.o.

Zlínskému Kraji

Statutárnímu městu Zlín

Společnosti Primalex

RaiffeisenBank

panu Pavlu Zemanovi

obci Hrobice

Internátní a.s.

 

Spolupracujeme: